Toespraken

Conferentie in Paris: "Solidair met het Oekraïense volk"

- vrije vertaling- 

 

Mijnheer de voorzitter,

Mevrouw de voorzitster van de Europese Commissie,

Mijnheer de eerste minister, beste First Lady,

Dames en heren,

Waarde collega’s,

 

Toen ik deze ochtend uit Brussel vertrok, waren de straten bedekt onder een dun wit laagje. Een fiets die tegen een boom lag, deed me denken aan een beeld uit Bucha dat me nooit meer loslaat. Het was eind november, het sneeuwde al in deze voorstad van Kiev, en de inwoners die me ontvingen schonken me een medaille ter nagedachtenis aan de mensen die gesneuveld zijn voor de vrijheid. Op die medaille staat een fiets die tegen een boom ligt. Het is de fiets van een jongen uit de omgeving die werd neergeschoten toen hij voedsel rondbracht. Ik weet zeker dat de inwoners van Bucha ondanks alles Kerstmis zullen vieren, misschien zonder licht, misschien zonder verwarming of warm water... Ze zullen Kerstmis vieren omdat ze weten dat Rusland momenteel inzet op de tijd, het weer en de kou, door de vitale infrastructuur van het land als doelwit te kiezen.

Maar wij zijn hier vandaag samen in Parijs, solidair en bereid om een land dat staat voor de kracht van onze waarden die door Rusland met voeten worden getreden, tot het uiterste te steunen. Het gaat om het respect voor de regels van de democratie, de mensenrechten en de internationale beginselen.

Het is omwille van al deze waarden die ons in staat stellen samen te leven met respect voor eenieders integriteit dat wij Oekraïne moeten helpen deze ongerechtvaardigde, niet-geprovoceerde oorlog te winnen.

België nam als een van de eerste landen deel aan het initiatief Grain from Ukraine, op de dag van de herdenking van de Holodomor... Wij hebben bijgedragen tot de levering van graan aan Afrika, voor een bedrag van 10 miljoen euro, om de Oekraïense economie te steunen, hongersnood te voorkomen en tegelijk de strijd aan te binden met het Russische narratief dat ons wil doen geloven dat Europa door de sancties het Afrikaanse continent berooft.

Wij zijn in Oekraïne aangekomen met humanitaire hulp, materiaal om de winter door te komen. België is de vierde grootste donor van de zo kostbare elektriciteitsgeneratoren en wij zijn bereid om ook andere uitrusting te leveren, zoals de LED-lampen waar President Zelensky het over had.

Wij hebben onze aandacht gericht op de meest kwetsbare groepen, in het bijzonder de kinderen, door samen te werken met UNICEF en lokale NGO's bij het herstel van scholen, vooral in de regio's Sumy en Chernihiv, en door steun te verlenen aan de Internationale Organisatie voor Migratie, die ziekenhuizen en basisinfrastructuur, de drinkwatervoorziening en verwarmingsinstallaties herstelt.

De oorlog die de Russen voeren treft Oekraïne in zijn identiteit, zijn geschiedenis, zijn cultuur. Toen zij zich uit Kherson terugtrokken, plunderden Russische troepen het museum van de stad... Vandaag helpen wij het Ministerie van Cultuur om kunstwerken en Oekraïens erfgoed te beschermen en te bewaren in veilige opslagplaatsen. Wij helpen ook de geschiedenis van het land te bewaren, door het digitaliseren van de historische verdragen en de archieven van het land die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken worden bewaard.

Sinds het begin van de oorlog is ook het kleine België groter geworden, om de metafoor van de First Lady van Oekraïne te gebruiken, door bijna 222 miljoen euro vrij te maken voor Oekraïne. En we zullen blijven helpen zolang het nodig is. Wij zijn dan ook verheugd over dit initiatief dat ons vandaag samenbrengt om de internationale noodhulp beter te coördineren.

Die vormt een aanvulling op de steun op langere termijn, namelijk de wederopbouw van Oekraïne in het vooruitzicht van de vrede en de Euro-Atlantische verankering van het land. Een doelstelling die diepgaande hervormingen zal vergen en ook hier zal België, als stichtend lid van de Europese Unie en zetel van verschillende internationale instellingen, zijn bijdrage leveren. Het is onze plicht, onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het Oekraïense volk, ten opzichte van de jongeman die in Bucha van zijn fiets werd geschoten.

Ik dank u.