Persbericht

Bilaterale ontmoeting met de Congolese minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. dhr. Christophe Lutundula

Vandaag, maandag 19 december, heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in Brussel haar Congolese ambtgenoot ontvangen, de heer Christophe Lutundula, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken van de Democratische Republiek Congo. 

Allereerst maakte minister Lahbib nogmaals haar condoleances over aan de slachtoffers van de zware overstromingen in Kinshasa afgelopen week. Ze kondigde aan dat België via BFast 1200 sanitaire kits heeft opgestuurd om de zwaarst getroffen gezinnen ter hulp te komen. 
 
Minister Lahbib en haar ambtgenoot hadden het verder over het geweld in het oosten van de DRC en de aanhoudende regionale spanningen, waarover ons land zeer bezorgd blijft. “Zoals we al bij verschillende gelegenheden hebben benadrukt, is het van essentieel belang dat alle landen in de regio onmiddellijk een einde maken aan elke vorm van collusie, samenwerking of gezamenlijke operaties met de verschillende gewapende groepen. België heeft Rwanda onlangs opgeroepen zijn steun aan M23 stop te zetten, en drong er ook op aan een einde te maken aan elke al dan niet intentionele relatie tussen de Congolese overheid en de FDLR. België blijft ook de regionale diplomatieke inspanningen steunen, met name de processen van Nairobi en Luanda, die de-escalatie en duurzame vrede moeten bevorderen. België heeft aan het mediatieproces van Nairobi intussen ook voor 140.000 euro steun toegezegd”, aldus minister Lahbib. 
 
De minister en haar ambtgenoot hadden het samen ook nog over de verkiezingen in de DRC, waarvan is aangekondigd dat ze op 20 december 2023 zullen plaatsvinden. België vertrouwt erop dat de kalender wordt gerespecteerd en rekent erop dat de Congolese instellingen de nodige inspanningen zullen ondernemen om het verkiezingsproces geloofwaardig, transparant, inclusief en vreedzaam te laten verlopen.  
 
Tot slot onderstreepte de minister nog de inspanningen van België om de Europese Unie te mobiliseren, en een EU-strategie voor de Grote Meren te ontwikkelen, wat intussen ook het geval is. De strategie zou begin volgend jaar aangenomen moeten worden.