Persbericht

Uitbreiding van Finexpo naar de circulaire economie

De Ministerraad heeft in 2021 een nieuw Finexpo-instrument goedgekeurd om projecten op het gebied van hernieuwbare energie te ondersteunen. Vandaag breidt de Ministerraad het toepassingsgebied van dit instrument uit tot de circulaire economie. Met dit uitgebreide instrument wil FINEXPO de specifieke uitvoer van door Belgische KMO's geleide Belgische projecten op het gebied van de circulaire economie ondersteunen, terwijl de bestaande mogelijkheid om met dit instrument specifieke projecten op het gebied van hernieuwbare energie te ondersteunen, behouden blijft.

Finexpo is  een interministerieel adviescomité dat wordt beheerd door de Directie Export Financiële Bijstand binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en door de Administratie voor Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Het doel is om de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen.

"Het was essentieel dat het Finexpo-raamwerk werd uitgebreid, niet alleen om te voldoen aan de groeiende vraag van bedrijven die werkzaam zijn in de circulaire economie, maar vooral om dit ondersteuningsinstrument in te schrijven in een absoluut essentiële ecologische demarche”, aldus Hadja Lahbib.

De uitbreiding die vandaag is goedgekeurd, zal geen budgettaire gevolgen hebben, aangezien deze projecten worden gefinancierd uit het bestaande finexpo-budget, net als de andere projecten onder het huidige instrument.

Om te bepalen of kandidaten er aanspraak op kunnen maken, zal Finexpo zich baseren op de definitie van de circulaire economie van de FOD Economie, namelijk een economisch systeem dat "ernaar streeft om gefabriceerde producten, hun componenten en materialen zo lang mogelijk in omloop te houden binnen het productie- en consumptiecircuit, terwijl hun kwaliteit wordt gewaarborgd. In dit opzicht is het tegengesteld aan de lineaire economie die producten en materialen aan het einde van hun economische levensduur verwijdert.  »