Persbericht

Raad van de Ministers van Buitenlandse Zaken van 18 juli: conclusies

Oekraïne

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben opnieuw de situatie in Oekraïne besproken, in aanwezigheid van Dmytro Kuleba, die via videoconferentie deelnam aan een deel van de discussie. De Raad heeft opnieuw z’n niet aflatende steun aan Oekraïne uitgesproken.

Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib: “Vandaag is het belangrijk te tonen dat de Europese Unie Oekraïne ten volle blijft steunen. We moeten daarvoor alles doen wat in onze mogelijkheden ligt – op politiek en economisch vlak, en ook militair. Rusland moet ook maximaal onder druk worden gezet om de oorlog te stoppen, zodat er een einde komt aan de gruwel en het lijden van het Oekraïense volk, de grove schendingen van de mensenrechten, de onzekerheid en de legitieme bezorgdheid van mensen over de steeds hogere prijzen voor voedsel, energie, en andere basisproducten. Deze druk op Rusland komt er onder meer door de sancties die de EU heeft genomen. Vandaag is het primordiaal om de sancties die we al hebben genomen, nog te versterken, zodat ze nog doeltreffender worden. België steunt deze aanpak volledig. We moeten ons verder ook aligneren met de beslissingen van onze internationale partners, bijvoorbeeld de beslissingen van de G7 over goudimport.”

 

Latijns-Amerika

De Raad heeft verder ook stilgestaan bij de noodzaak de relatie tussen de Europese Unie en de landen in het Latijns-Amerikaans en Caribisch gebied verder te versterken, zeker in het licht van de huidige geopolitieke omstandigheden. België benadrukte bij monde van de Benelux het belang van het consolideren van ons engagement met landen die onze waarden en principes delen, en waarmee we in multilateraal verband kunnen samenwerken.  De EU moet de regio ook steunen in het respect voor democratische principes, de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten. België verwelkomt het perspectief op een ministeriële vergadering EU-Latijns Amerika in oktober, en een Top in 2023.

 

Democratische Republiek Congo

Op vraag van België heeft de Raad ook de situatie besproken in het oosten van Congo, waarover ons land zeer bezorgd is. Minister Lahbib: “Ons land is zeer bezorgd over de recente evoluties in het oosten van Congo. Er moet een einde worden gemaakt aan de gruweldaden van gewapende groeperingen en aan de hate speech tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Er staan levens op het spel, en dat is onaanvaardbaar. De instabiliteit in Oost-Congo heeft trouwens niet alleen een impact op de regio, maar kan ook een factor zijn in de opmars van terroristische organisaties. Ons land wenst dat de Europese Unie het dossier in handen blijft nemen, onder meer middels een bredere strategie voor de regio van de Grote Meren, waaraan op dit moment wordt gewerkt.”