Persbericht

Israël/Palestina: Verklaring

Israël/Palestina: Verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden

We zijn zeer bezorgd over de humanitaire situatie in Gaza en het lijden van de gijzelaars, alsook over de plannen van de Israëlische regering voor een mogelijke grondoperatie in Rafah. In Rafah schuilen momenteel meer dan een miljoen Palestijnen voor de gevechten.

Wij erkennen het recht van Israël om zichzelf te verdedigen in overeenstemming met het internationaal recht en het internationaal humanitair recht. Wij vragen de Israëlische regering geen militaire actie in Rafah te ondernemen. Dit zou de reeds rampzalige humanitaire situatie verergeren en de dringend noodzakelijke verlening van basisdiensten en humanitaire hulp verhinderen. 

Wij herhalen dat het belangrijk is om de bescherming van alle burgers te allen tijde te garanderen in overeenstemming met het Internationaal Humanitair Recht en om het juridisch bindende bevel van 26 januari van het Internationaal Gerechtshof te respecteren. 

Dit vereist een onmiddellijke humanitaire pauze die moet leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren, de onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars en het verlenen van humanitaire hulp.