Persbericht

België ontbiedt de ambassadeur van Rusland en vraagt onafhankelijk onderzoek naar de dood van Alexei Navalny

Op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken werd de ambassadeur van de Russische Federatie in België, Z.E. Alexander Tokovinin, deze namiddag ontboden op de FOD Buitenlandse Zaken.

Bij monde van de directeur-generaal Bilaterale Zaken deelde de minister hem mee dat België een onafhankelijk onderzoek vraagt om de oorzaken van de dood van de heer Navalny op een transparante en objectieve manier vast te stellen.

De dood van Alexei Navalny heeft de hele wereld geschokt. Het gevangeniswezen is verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van de gevangenen. België stelt vast dat het systeem deze verantwoordelijkheid niet heeft genomen ten aanzien van de heer Navalny.

Voor België moet de familie van Navalny onverwijld toegang moet krijgen tot zijn stoffelijk overschot. We roepen Rusland op om onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen.

Deze vergadering was ook een gelegenheid om de Belgische bezorgdheid te herhalen over de politieke repressie in Rusland. Ook roept België Rusland op om iedereen die op vreedzame wijze hun medeleven en condoleances hebben betuigd naar aanleiding van de dood van de heer Navalny, vrij te laten.

De minister van Buitenlandse Zaken: "Alexei Navalny was een symbool van het verzet van het Russische volk tegen onderdrukking en dictatuur. Zijn dood herinnert ons er opnieuw aan hoezeer het autoritarisme van Poetin een bedreiging vormt voor vrede, vrijheid en welvaart, niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar ook elders in Europa. Navalny's strijd zal niet tevergeefs zijn. Gisteren sprak ik met zijn echtgenote, die zijn strijd zal voortzetten. Ik heb haar verzekerd van mijn volledige steun alsook die van België en de Europese Unie."