Nieuwsbericht

Plenaire vergadering van donderdag 27 april 2023: embargo tegen Cuba

Mondelinge vraag over het embargo tegen Cuba

Enkel het gesproken woord telt

 

Het embargo tegen Cuba is niet nieuw en België pleit al lang voor de opheffing ervan. 

Cuba maakt momenteel een van de ergste sociaal-economische crisissen door sinds het begin van de revolutie, met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, door de versterking van het Amerikaanse embargo en de gevolgen van de covid19 pandemie, door de internationale context maar ook door het uitblijven van economische hervormingen.

In deze context heeft de economische, commerciële en financiële blokkade die de Verenigde Staten aan Cuba hebben opgelegd, een nefaste invloed en tast het duidelijk de levensstandaard van de Cubaanse bevolking aan. 

Elk jaar stemt België, net als de hele Europese Unie, in de Verenigde Naties voor de resolutie die oproept tot beëindiging van dit embargo.

Wij menen dat buitenlandse handel en investeringen een cruciale rol kunnen spelen om Cuba op het pad van modernisering, hervorming en duurzame groei te brengen en het land te helpen zijn economische moeilijkheden te overwinnen. 

Daarom meent België, net als de EU, dat de opheffing van de blokkade de economische hervormingen doeltreffender kan maken en de openstelling van de Cubaanse economie kan vergemakkelijken.

Dit betekent niet dat wij niet bezorgd zijn over de mensenrechtensituatie in Cuba, met name in de nasleep van de gebeurtenissen van juli 2021 en in het bijzonder de harde uitspraken van de Cubaanse rechtbanken. 

Daarom herhalen wij onze oproep aan de Cubaanse regering om politieke gevangenen vrij te laten en haar burgers internationaal erkende burgerlijke, politieke en economische rechten en vrijheden toe te kennen.

Meer in het algemeen moet Cuba ervoor zorgen dat de justitiële, economische en sociale hervormingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. De bezorgdheid van de Cubaanse bevolking en de vervulling van het legitieme verlangen van het Cubaanse volk naar meer mogelijkheden om deel te nemen aan de opbouw van de toekomst van het land moeten tot uiting komen.