Nieuwsbericht

Plenaire vergadering van donderdag 24 juni 2021: mondelinge vragen

Mondelinge vragen over de Belgische en Europese reactie op de homofobe en transfobe wet van de Hongaarse regering

Enkel het gesproken woord telt

Dank u, mevrouw de voorzitter. Dank aan de parlementsleden die deze vragen hebben gesteld.

Mevrouw Rohonyi, ik begrijp uw emotie. Ik deel ook uw emotie. Het is inderdaad hartverwarmend om te zien hoe burgers in heel Europa zich deze fundamentele kwestie hebben aangetrokken en ons - de politici - steunen om deze strijd voort te zetten in de verschillende internationale en nu ook Europese fora waarbij wij betrokken zijn. 

Ik heb dit al eerder in de commissie gezegd, en ik herhaal het hier vandaag: België zet zich sterk in voor de bestrijding van alle vormen van discriminatie, waaronder uiteraard ook de discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Daarom is de toenemende discriminatie van LGBTIQ-personen in Hongarije een grote bezorgdheid.

Na de goedkeuring van deze wet door het Hongaarse parlement heb ik - als voorzitter van de Benelux- gewerkt aan een gemeenschappelijke verklaring van de ministers van Europese Zaken. Andere landen sloten zich bij ons aan en vandaag zijn we met 17. Ik zeg vandaag met 17, omdat dit niet belet dat andere landen zich bij ons aansluiten.

Portugal, bijvoorbeeld, heeft ons reeds laten weten dat het na z’n voorzitterschap zijn handtekening onder onze verklaring zal zetten. De kwestie zal vandaag ook op de Europese Raad besproken worden. U begrijpt dat de Eerste minister hierop krachtig zal tussenkomen.

Deze wet is stigmatiserend en discrimineert LGBTIQ personen. De wet schendt ook de vrijheid van meningsuiting en de in de teksten gebruikte terminologie – ik moedig u echt aan deze wet te lezen- maakt ook een zeer onaanvaardbare vermenging tussen pornografie en de LGBTIQ-gemeenschap.

Ik stel dus met voldoening vast dat de Europese Commissie de Hongaarse minister van Justitie reeds een brief heeft gestuurd waarin zij de regering vraagt om vóór 30 juni uitleg te verschaffen, en zij moet uitleg verschaffen voordat deze wet definitief wordt goedgekeurd. Wat nog niet het geval is, moet ik jullie benadrukken. Ik maak me geen illusies, maar we moeten de procedures respecteren.

Het doel van ons optreden kan immers niet beperkt blijven tot het - zij het luid - roepen van onze afkeuring. Zij moet ook de Hongaarse wetgeving aan de basis bestrijden met alle mogelijke middelen en zeker - naar onze mening - door deze zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, en dat is wat wij de Commissie gevraagd hebben.

Het is duidelijk dat België en de andere like-minded landen willen voortgaan op de ingeslagen weg. We zullen niet alleen onze onenigheid duidelijk maken. We willen verder gaan. Protesteren is niet langer genoeg.

De procedures zijn lopende. Ze moeten de kans krijgen om te slagen. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedures zullen wij actie ondernemen, waaronder aanvullende procedures, als de wet definitief wordt aangenomen en als de huidige stappen van de Europese Commissie niet voldoende zijn.

Ik wil graag nog een punt benadrukken. Laten we duidelijk zijn: dit is geen demarche tegen het Hongaarse volk, het is geen demarche tegen de Hongaren. Het is een demarche tegen een wet en tegen procedures die wij onaanvaardbaar vinden.

De Europese waarden zijn het cement van onze Unie. Wij zullen niet aanvaarden dat deze fundamenten met de voeten worden getreden. Europa en zijn waarden zijn niet à la carte. En ik denk dat het de hoogste tijd is dat we dat laten blijken.

Dank u.