Persbericht

Ontmoeting met de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Antony Blinken

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib ontmoette vandaag, in de marge van de NAVO-ministeriële in Boekarest, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Tijdens de bijeenkomst veroordeelden ze beiden de Russische agressie tegen Oekraïne en de recente aanvallen op civiele infrastructuur en energiefaciliteiten die de bevolking treffen aan de vooravond van de winter.

Hadja Lahbib sprak over haar recente reis naar Oekraïne en de gevolgen van de oorlog voor de Oekraïense bevolking. "We moeten Rusland een hoge prijs laten betalen, zowel economisch als politiek, voor dit conflict, waarvoor het als enige verantwoordelijk is”, aldus minister Lahbib. Hadja Lahbib en Antony Blinken drongen beiden aan op de noodzaak van sterke sancties tegen Moskou, erover wakend dat ze niet omzeild worden en finaal de belangen van de bondgenoten dienen. Beide ministers zijn het daarom eens geworden over een betere coördinatie van die sancties.

Ze waren het erover eens dat Oekraïne moet worden gesteund en versterkt, dat er een einde moet komen aan deze oorlog en dat er onderhandelingen met Rusland moeten worden gestart die kunnen leiden tot de eerbiediging van de territoriale integriteit van het land en duurzame vrede. Ze benadrukten ook dat deze vrede moet worden voorbereid, onder meer door middel van internationale conferenties over weerbaarheid en heropbouw, zoals die in Berlijn en Parijs.

Hadja Lahbib en Antony Blinken verwelkomden ook de goede handelsrelaties tussen België en de Verenigde Staten. Hadja Lahbib bedankte haar ambtgenoot voor de energiesteun die de Verenigde Staten midden in de crisis aan België en Europa hebben gegeven, door de Amerikaanse gasleveringen te verhogen. Minister Lahbib wees ook op de uitdagingen waarmee onze bedrijven en burgers worden geconfronteerd in het licht van de zeer hoge energieprijzen, en het belang van deze dimensie in de context van het energiepartnerschap tussen de EU en de VS.

De minister heeft haar collega ook gewezen op de negatieve effecten die de Inflation Reduction Act zal hebben op de Europese economie, zowel op korte als op lange termijn. "Naast de impact op onze bedrijven, dreigt deze wetgeving ook een gevaarlijk geostrategisch effect te hebben: ze kan investeringen in Europa verzwakken en China op het Europese continent verder versterken, vooral op vlak van industrie gerelateerd aan de energietransitie”,  aldus minister Lahbib. Er is een werkgroep opgericht om dergelijke negatieve gevolgen te voorkomen en toe te werken naar een evenwichtige oplossing.

Op Belgische bodem zijn zo'n 900 Amerikaanse bedrijven aanwezig met meer dan 125.000 werknemers. België van zijn kant heeft zijn investeringen in de Verenigde Staten het afgelopen decennium verdubbeld, waardoor het in de top 10 van investeerders staat in termen van jobs (70.000).

Hadja Lahbib en Antony Blinken bespraken ook hun relaties met China en Iran. Het conflict in Oekraïne toont de risico's van een te grote afhankelijkheid van autoritaire staten. Voor België blijft China een handelspartner, een economisch concurrent maar ook een systemisch rivaal.