Persbericht

Inhuldiging van de Oekraïense monumenten op Mini-Europa

Excellenties;
 
Mevrouw Anoshyna, Zaakgelastigde van de Oekraïense ambassade in België,
De heer Meeùs, Gedelegeerd Bestuurder en mevrouw Meeùus, Administration Manager van Mini-Europa;
Beste allemaal, in uw verschillende hoedanigheden,  
 
Goeiedag iedereen en welkom.
 
Ik ben bijzonder verheugd vanmorgen hier bij u te zijn voor dit prachtige initiatief dat door Mini-Europa en z’n team is opgezet.
 
Afgelopen zondag was het dag op dag vijf maanden geleden dat Rusland een ongerechtvaardigde, ongeprovoceerde oorlog tegen Oekraïne begon, die in strijd was met het internationaal recht.
 
Vanaf de allereerste dag hebben ons land en onze Europese en westerse partners in woorden en daden blijk gegeven van onze grootst mogelijke solidariteit met het Oekraïense volk.
 
In een uitputtingsslag zoals deze, moet elke gelegenheid te baat worden genomen om onze broederschap in herinnering te brengen. Het is van doorslaggevend belang op het terrein en voor het Oekraïense volk. 
 
Dit is waarom ik hier vandaag wilde zijn.
 
De inwijding van deze miniatuurreproductie is, naar mijn mening, zeer symbolisch.
 
In de eerste plaats belicht deze maquette een monument dat centraal staat in de geschiedenis van Oekraïne: Maidan, het Onafhankelijkheidsplein, en de beroemde zuil.
 
Deze voorstelling van Maidan verwijst natuurlijk in de eerste plaats naar de herwonnen onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991.
 
Deze onafhankelijkheid – het resultaat van de wens van het Oekraïense volk -, houdt ondubbelzinnig in dat Oekraïne en zijn burgers soeverein zijn in hun beslissingen en dat de territoriale integriteit van het land, binnen de internationaal erkende grenzen, volledig moet worden geëerbiedigd. 
 
Dit is de kern van de boodschap die we hier vandaag brengen.
 
Het zien van deze Maidan-maquette in Mini-Europa is ook een zeer sterke boodschap, want als dit plein bekend is bij de Europeanen, dan is dat vooral omdat het in het middelpunt stond van de pro-Europese demonstraties in 2013.
 
Het is een monument dat ook symbool staat voor de Europese aspiraties van Oekraïne, en de wens om zich te richten naar de waarden van democratie en vrijheid die de fundamenten van onze Unie vormen.
 
Wat dat laatste betreft, is er onlangs vooruitgang geboekt.
 
Een maand geleden kreeg Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, en dit is uitstekend nieuws voor ons allemaal.
 
Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, maar dat neemt niet weg dat dit een historische stap is, die bevestigt dat Oekraïne zonder twijfel deel uitmaakt van onze Europese familie.
 
Ik ben er vandaag trots op dat mijn land één van de eerste was die concrete steun hebben betuigd door militair en civiel materieel ter beschikking te stellen in naam van het legitieme recht van de Oekraïners om zichzelf te verdedigen.
 
Wij hebben ook humanitair en medisch materieel, en ook voedsel geleverd via 10 B-Fast missies, en we hebben aangeboden de gewonden in onze ziekenhuizen op te vangen.
 
Hieraan zou ik onze verschillende bijdragen kunnen toevoegen, zoals bijvoorbeeld directe financiële hulp op het niveau van ontwikkelingssamenwerking of onze financiering van het Internationaal Strafhof om ervoor te zorgen dat de daders van oorlogsmisdaden worden vervolgd, berecht en gestraft.
 
Al deze voor België specifieke initiatieven houden geen rekening met de extra inspanningen die ons land op internationaal niveau - met name in Europees of NAVO-verband - levert.
 
U heeft het al begrepen: we zijn het stadium van intenties ver voorbij. 
We ageren.
 
Maar de Belgische solidariteit komt ook binnen onze eigen grenzen tot uiting, bijvoorbeeld door de opvang van vluchtelingen. 
 
Er zijn er iets meer dan 50.000 in ons land vandaag.
 
U zult, net als ik, het warme en zorgzame onthaal hebben opgemerkt door vele Belgen, die niet aarzelden hun huizen open te stellen voor gezinnen die de oorlog ontvluchtten.
 
Daarnaast waren er duizenden solidariteitsinitiatieven die aanvullen wat de overheid deed en nog altijd doet. 
 
Dit is het bewijs dat een heel land de Oekraïners bijstaat in deze bijzonder moeilijke tijden.
 
En dat zullen we blijven doen.
 
We zetten er ons volledig voor in. 
 
En we zullen er nog steeds zijn bij de wederopbouw van uw mooie land na de oorlog, terwijl we u begeleiden bij het implementeren van de noodzakelijke hervormingen.
 
Dames en Heren,
 
Ik zou deze toespraak willen afsluiten met een woord van dank aan Mini-Europa - de directie en de teams - voor de verwezenlijking van dit uitstekende idee.
 
Wie het Europese engagement van het park en zijn diepe educatieve missie kent, begrijpt meteen dat dit project echt zin heeft.
 
Het is een mooi eerbetoon dat vandaag wordt gebracht - en bovendien in Brussel: de hoofdstad van België en bovenal het hart van Europa.
 
Nogal een symbool.
 
Dank u wel.