Persbericht

Herschikking van het diplomatieke netwerk

Vandaag, vrijdag 12 mei, heeft België op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib beslist diplomatieke posten te openen in Chisinau (Moldavië) en Jerevan (Armenië).

"De agressie van Oekraïne door Rusland en de directe en indirecte gevolgen van de oorlog vereisen meer aandacht voor deze regio. De onmiddellijke omgeving van de EU is grondig gewijzigd, met een risico op toenemende destabilisatie van landen die dicht bij de EU en buurland Rusland liggen. Daarom moet het Belgische diplomatieke netwerk worden aangepast aan de huidige geopolitieke omgeving", aldus de minister.

Moldavië heeft de status van kandidaat-lidstaat van de EU sinds juni 2022. Het land is grondwettelijk neutraal, maar is een nauwe partner van de NAVO en wil zijn Euro-Atlantische verankering versterken. Moldavië wordt geconfronteerd met een bevroren conflict in Transnistrië, een gebied dat momenteel onder Russische invloed staat. In de huidige context is er behoefte aan meer expliciete steun voor Moldavië, onder meer wat het proces van toetreding tot de EU betreft en de hervormingen die daarbij horen. Tot nu toe werd het diplomatieke en politieke toezicht op de situatie in Moldavië verzekerd door de Belgische ambassade in Roemenië.

In de Kaukasus zal België ook aanwezig zijn in Armenië. Het land werd tot nu toe gevolgd door onze ambassade in Moskou, maar de geopolitieke ontwikkelingen vereisen een follow-up ter plaatse. De verhoogde diplomatieke aandacht van België in een land en regio met een sterke Russische invloed maakt deel uit van het Europees nabuurschapsbeleid ten aanzien van de landen ten oosten van de EU en weerspiegelt de zorg om de veiligheid en stabiliteit in deze strategisch belangrijke regio te vrijwaren. België steunt ten volle de Europese inspanningen die kunnen bijdragen tot het vredesproces tussen Armenië en Azerbeidzjan, onder meer via een civiele waarnemingsmissie van de EU in Armenië, waaraan België wenst bij te dragen. Ons land hecht ook groot belang aan stabiliteit en goed nabuurschap in de Zuidelijke Kaukasus. De opening van een diplomatieke missie in Jerevan, naast onze reeds bestaande ambassade in Bakoe (Azerbeidzjan), is een veruitwendiging van deze visie.

In de Balkan heeft België ambassades in Kroatië en Servië. Ons land heeft ook twee diplomatieke bureaus, in Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) en Pristina (Kosovo). Deze twee posten zullen worden opgewaardeerd tot ambassade. "De stabilisatie van de regio, die ik volgende week zal bezoeken, en de versterking van de rechtsstaat en de democratische instellingen blijven voor ons land een prioriteit in de Balkanregio, met name met het oog op de uitbreiding van de EU", aldus Hadja Lahbib.