Nieuwsbericht

B-FAST – Eerste luchtdrop van noodhulp uitgevoerd boven Gaza

Vandaag, 7 maart, heeft Defensie met succes een eerste vlucht uitgevoerd die kadert in een grote airdrop-operatie, gecoördineerd door Jordanië, om materiële noodhulp te bieden aan de Palestijnse bevolking in Gaza. Met deze vlucht werd ook een deel van de voedselrantsoenen gedropt die via B-FAST werden aangekocht om de dringende noden van de Palestijnse bevolking in Gaza te lenigen. De operatie werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met Europese en internationale partners.

Via B-FAST blijft België de komende dagen beschikbaar om deel te nemen aan volgende airdrop-operaties, onder leiding van Jordanië.

België blijft pleiten voor ongehinderde toegang tot humanitaire hulp en een onmiddellijk staakt-het-vuren.

B-FAST is de federale overheidsstructuur die geactiveerd wordt bij noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de FOD Volksgezondheid, Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarbij ook het kabinet van de eerste minister betrokken is.