Toespraken

Algemene beleidsnota Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel: inleidende uiteenzetting

Enkel het gesproken woord telt 

 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les Députés,  

 

Nous allons débattre aujourd’hui de ma note de politique générale en ce qui concerne les Affaires étrangères, les Affaires européennes et le Commerce extérieur. Elle s’inscrit dans l’accord du gouvernement, ainsi que dans mon Exposé d’Orientation politique que j’ai eu l’occasion de vous présenter le 5 octobre dernier.  Le contexte que je vous décrivais n’a malheureusement pas connu d’avancée positive.  

In Oekraïne is de situatie geëvolueerd sinds we elkaar voor het laatst zagen.  De gebeurtenissen van gisteren aan de Poolse grens, drukken ons met de neus op twee feiten : ten eerste dat de situatie erg onstabiel blijft en dat we ten volle gemobiliseerd moeten blijven. En ten tweede dat we het hoofd koel moeten houden om te vermijden dat de zaken escaleren. Het lijkt erop dat Rusland zich in een almaar wanhopige situatie bevindt, met alle potentieel negatieve gevolgen van dien.  Het Russische leger heeft zich teruggetrokken uit bepaalde zones, waaronder de stad Kherson, al moeten we voorzichtig zijn.

De Russische mobilisatie die in oktober werd afgekondigd, heeft op het terrein nog geen groot effect gehad. Dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de blijvende steun en de solidariteit van de Europese Unie en de NAVO , en hun lidstaten. A cet effet, le Conseil Affaires Etrangères de ce lundi a  officiellement décidé de donner son soutien aux militaires ukrainiens par le lancement d’une mission de formation des forces armées ukrainiennes.  

Anderzijds voert Rusland constant aanvallen uit op de Oekraïense energie-installaties. De raketten en droneaanvallen blijven maar doorgaan. Als gevolg van de aanvallen van gisteren is het Oekraïense elektriciteitsnet de facto in tweeën gesplitst. Meer dan 10 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit. Vandaag komt de Veiligheidsraad hierover bijeen in New York.   

Uit de officiële verklaringen van Oekraïne en Rusland van de afgelopen dagen blijkt dat beide partijen zouden openstaan voor onderhandelingen.  Maar Kyiv en Moskou zijn het niet eens over eventuele voorwaarden vooraf. Een hervatting van de besprekingen staat dus nog niet onmiddellijk op de agenda.  

België blijft Oekraïne onverminderd steunen. Sinds het begin van het conflict hebben wij in totaal meer dan vijfenveertig miljoen euro aan humanitaire hulp verleend. We steunen Oekraïne militair, zodat het zichzelf kan verdedigen. België besteedt ook aandacht aan de bescherming van de mensenrechten in dit conflict. We financieren verschillende projecten om de slachtoffers te steunen en straffeloosheid te bestrijden. En dan hebben we het nog niet  over de bijna zestigduizend Oekraïense vluchtelingen die we op ons grondgebied opvangen. 

Après avoir annoncé le 29 octobre qu’elle se retirait de l’accord sur les exportations de céréales par la Mer Noire, la Russie a rapidement fait marche arrière. Cet accord est donc toujours fonctionnel même si, il faut bien le reconnaitre, des difficultés existent notamment pour faire assurer et payer les bateaux russes concernés. La communauté internationale, notamment au sein du G20 qui se tient actuellement, est mobilisée pour permettre l’extension de cet accord d’exportation via la Mer Noire au-delà du terme initialement envisagé à fin novembre. Je souhaite par ailleurs réaffirmer clairement que l’exportation de denrées alimentaires ou de fertilisants ne fait l’objet d’aucune sanction, contrairement à ce que la propagande russe s’emploie à répandre ici et ailleurs. 

La Russie, en attaquant l’Ukraine, a bafoué tous les principes du droit international et a déclenché, en plus du conflit armé, trois crises internationales : une crise économique, une crise énergétique et une crise alimentaire, dont les conséquences sont ressenties à travers le monde.  Une autre évolution importante est cependant à noter: c’est l’isolement de la Russie sur la scène internationale. Le 12 octobre dernier à l’Assemblée générale, 143 pays ont voté en faveur d’un texte négocié par l’Union européenne pour condamner l’annexion de territoire ukrainien et les pseudo-référendum organisés par la Russie. 4 autres états ont ainsi rejoint les pays qui condamnent l’agression de la Russie. Les Etats membres de l’ONU ont ainsi donné un signal fort que la violation de la Charte et l’annexation de territoire par la force est inadmissible. 

 

Mesdames et Messieurs les députés,

Dans ce monde bouleversé ou les risques de conflit et de polarisation sont de plus en plus menaçants, la paix et la sécurité font partie de nos principales préoccupations, et pas seulement en Ukraine. Nous ne pouvons donner l’impression d’un double standard, et oublier que d’autres conflits coutent chaque jour la vie à trop d’enfants, de femmes et d’hommes, comme  à l’Est de la RDC, au Nagorno-Karabakh ou encore au Proche-Orient.  

In dit verband wil ik wijzen op de gevolgen van de klimaatverandering voor vrede en veiligheid. Ik ben net terug van de COP27, de klimaatconferentie in Egypte, en heb het daar besproken. Het is evident dat klimaatverstoringen als grote droogte, het schaarser worden van voedsel- en waterbronnen en het verschralen van de grond,  kan leiden tot massale volksverhuizingen, conflicten en de destabilisatie van een hele regio. België zet zich in voor coalities met andere landen die deze dimensie beter willen integreren in conflictpreventie en -resolutie met name in Afrika. Een continent dat nu al hard wordt getroffen door de klimaatverandering. 

Ik wil ook even stilstaan bij de situatie in Oost-Congo. De recente hervatting van de gevechten herinnert ons eraan hoe ernstig de situatie in deze regio nog steeds is. Een groot aantal gewapende groepen terroriseert en traumatiseert de burgerbevolking, terwijl de capaciteit van het Congolese leger beperkt blijft. De recente opmars van de gewapende groepering M23, die een deel van het grondgebied van de provincie Noord-Kivu controleert, toont aan dat de spanningen in een regionaal kader moeten worden opgelost. 

C’est pour cela que la Belgique soutient les efforts de l’Angola et du Kenya pour trouver une solution négociée.

Pour renforcer et moderniser les capacités congolaises, la Belgique participe à la formation tant de la police que de l’armée congolaise afin qu’elles soient en mesure de répondre de la meilleure des manières aux attentes des Congolais. Par ailleurs, j’ai plaidé dès mon entrée en fonction et encore pas plus tard que lundi, au Conseil affaires étrangères pour un engagement accru de l’UE dans la région, en mettant sur la table une série de propositions concrètes pour nourrir la prochaine  stratégie européenne dédiée à l’Afrique centrale. Cette nouvelle stratégie sera une avancée importante et attendue par la RDC, et nous permettra de mettre à jour la nôtre afin qu’elle s’inscrive pleinement dans ce cadre européen renouvelé. Enfin, par rapport aux élections en RDC prévues fin 2023, je voudrais souligner l’importance que la Belgique attache à un processus libre, juste et transparent.  

 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Dans ce contexte, donc, la Belgique aura l’année prochaine plusieurs rendez-vous et engagements importants. Le premier sera notre présence au Conseil des droits de l’Homme au sein duquel nous avons été élus le mois dernier pour la période 2023-2025. J’ai déjà eu l’occasion de vous présenter nos priorités pour ce mandat.  

Certains d’entre vous m’ont fait part d’une certaine frustration à l’égard de ce Conseil, notamment suite à l’échec de la résolution sur le Xinjiang.

On peut certes regretter que le Conseil des droits de l’homme ne soit pas un club select des bons élèves en matière de droits humains. Mais le Conseil des droits de l’homme reflète le monde tel qu’il est, pas tel qu’on le voudrait. Et c’est bien cela qui le rend nécessaire et qui justifie pleinement notre action. Nous devrons  argumenter, mobiliser et convaincre. C’est parfois un défi, et parfois frustrant. C’est un travail de longue haleine dans lequel la Belgique compte s’engager pleinement en concertation avec nos partenaires de l’Union européenne. Mon Département et notre réseau de postes sont mobilisés autour d’une responsabilité que nous assurerons avec conviction, parce que nous croyons que le multilatéralisme est un outil unique de dialogue et de meilleur respect des droits humains.  

België zal alert zijn op alle mensenrechtensituaties die de aandacht van de Raad vragen, en zal bijdragen aan de voorbereiding en goedkeuring van resoluties ter zake.  

Er zijn echter enkele specifieke théma's waarop we zeker willen inzetten. Zo zal België opnieuw het initiatief nemen met betrekking tot de resolutie over de doodstraf. Ik heb ons engagement rond dit thema gisteren op het Wereldcongres van Berlijn opnieuw kunnen bevestigen. België is al lang bijzonder actief in de strijd voor de universele afschaffing van de doodstraf, en dat zullen we ook blijven, op alle mogelijke niveaus. Ons land wordt daar ook internationaal voor erkend. 

De bestrijding van alle vormen van discriminatie is een essentieel onderdeel van dit mandaat, zoals met alle bevoegde instanties overeen gekomen is. Ik denk met name aan de rechten van vrouwen en meisjes, waarvoor België actief zal blijven opkomen, of het nu gaat om Afghanistan, Iran of transversale maatregelen zoals de verdediging van hun seksuele en reproductieve rechten.  Wij zullen ook op alle internationale fora, waaronder de Mensenrechtenraad, de mensenrechten van LGBTIQ+-personen onder de aandacht blijven brengen. 

L'Iran connait des heures historiques pour les droits des femmes et plus généralement une aspiration populaire à plus de démocratie et de respect des droits humains. Nous nous devons d’appuyer ces aspirations. La répression actuelle est répréhensible et la condamnation à mort de manifestants est inadmissible.

Ce lundi, le Conseil Affaires étrangères de l’UE a adopté un second paquet de sanctions contre ceux qui mènent la répression. Le 17 octobre, le conseil a décidé de sanctionner 4 entités et 11 personnes, puis a ajouté 7 entités et 39 personnes lundi dernier. Ces paquets étaient proposé par notre pays et quelques pays like-minded. Le Conseil des droits de l’homme se réunira à ce sujet la semaine prochaine en session spéciale sur cette question et se prononcera sur une résolution créant un mécanisme d’enquête et de collecte de preuves, afin de pouvoir à terme assurer que ces actes ne restent pas impunis. La Belgique appuie tant la tenue de cette session que la résolution qui y sera adoptée.  

 

Geachte vertegenwoordigers, 

Een andere belangrijke afspraak is ons voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 24.   

Il s’agira d’un exercice collectif du gouvernement et nous serons tous mobilisés pour réaliser une présidence que nous voulons sobre, durable, efficace et orientée vers les résultats. 

Si nous voulons une présidence sobre et proche des citoyens, nous la voulons aussi ambitieuse, car les défis qu’affrontent maintenant l’Union européenne sont nombreux, tant en termes de sécurité, de crise économique, d’image en de communication.

Des moyens significatives ont été dégagés pour permettre des renforts conséquents en personnel dans toutes les administrations concernées, ainsi qu'au sein du SPF Affaires étrangères et de la Représentation Permanente de la Belgique qui seront en première ligne pour mener les travaux au conseil de l’UE, mais également dans les nombreux autres départements fédéraux concernés.  

In het komende jaar zal het programma van het voorzitterschap intensief worden voorbereid, zowel met het trio als nationaal, voor de eerste helft van 24. 

Op nationaal niveau zijn mijn diensten begonnen met de nodige inhoudelijke voorbereidingen, in samenwerking met alle betrokkene van de federale overheid en de deelstaten.   

Momenteel worden alle bevoegde instanties in ons land voor de tweede keer geconsulteerd. Het is de bedoeling om alle dossiers die bij de Raad van de Europese Unie op tafel liggen, per sector in kaart te brengen en de grote thema's te bepalen die wij als prioritair beschouwen. Dit werk vordert zeer goed en zal in de komende weken worden voltooid. Dan kunnen we overgaan tot de gedetailleerde formulering van een programma voor ons voorzitterschap.

Dit zal uiteraard evolueren naargelang de Europese actualiteit. De eerste minister moet de definitieve versie in november 2023 op Europees niveau voorleggen.  

Nous travaillons en parallèle à l’élaboration du calendrier des conseils formels et informels qui devra être présentée au niveau européen en mai 2023, ainsi qu’à l’élaboration des ordres du jour de toutes les réunions du Conseil qui tomberont sous notre présidence, et qui devra être présentée officiellement en juillet 2023. Nous sommes donc déjà bien avancés dans les préparatifs et tout à fait dans les temps. 

Les préparatifs du programme commun en trio avec l’Espagne et la Hongrie ont également commencé et sont principalement pilotés par le Secrétariat général du Conseil, avec l'aide de nos Représentations permanentes auprès de l'UE et en lien direct avec les Ministères des affaires étrangères des trois pays. J’ai également récemment pris des contacts au niveau politique avec mes homologues hongrois et espagnol et nous aurons l’occasion de nous revoir prochainement en décembre pour faire le point sur les avancées des travaux.  

L'idée est d'aboutir à un programme commun du trio avec des orientations politiques générales et qui sont aussi proches que possible de l'agenda législatif actuel au niveau européen. La rédaction à proprement parler de ce programme en trio se fera à partir de janvier 2023, pour ensuite le présenter au Conseil Affaires Générales de juin, juste avant le début de la présidence espagnole.   

 

Geachte vertegenwoordigers,  

In deze tijden van economische crisis moet onze buitenlandse handel alle aandacht krijgen. Volgend jaar worden er prinselijke economische missies naar Senegal en Australië georganiseerd. De economische diplomatie zal ook een rol spelen bij andere bilaterale activiteiten, zowel tijdens de staatsbezoeken van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin als tijdens de werkbezoeken die ik zal afleggen. 

Op EU-niveau werd de afgelopen jaren de nadruk gelegd op de assertiviteit en de duurzaamheid van het Europese handelsbeleid. De komende maanden zullen bilaterale handelsdossiers wellicht weer meer centraal op de Europese agenda komen te staan.  

Ainsi, l’accord avec le Chili devrait notamment être finalisé officiellement dans les prochains mois et les négociations avec l’Australie devraient se clôturer durant le courant de l’année 2023. La Commission devrait aussi présenter les textes officiels de la modernisation de l’accord d’association avec le Mexique et les négociations avec l’Indonésie et l’Inde se poursuivront activement. En outre, les récentes élections au Brésil vont certainement relancer les discussions sur le Mercosur et l’ajout d’un protocole additionnel. 

Nos relations transatlantiques resteront évidemment aussi au centre de l’agenda commercial bilatéral européen. La Belgique continuera de plaider pour un agenda positif et il est souhaitable dans ce cadre que le Conseil du Commerce et des Technologies apporte des résultats concrets et contribue ainsi au renforcement des relations commerciales entre les Etats-Unis et l’Union européenne. Toutefois, je regrette les critères problématiques entourant les avantages fiscaux contenus dans la récente loi sur la réduction de l'inflation qui pourraient avoir un impact important sur les entreprises, l'économie et l'emploi en Belgique. Il est important qu’une solution bilatérale constructive soit trouvée entre la Commission et les Etats-Unis à ce sujet. 

Cette année sera également essentielle pour la mise en œuvre de la Communication du Conseil sur le Commerce et le Développement durable. Je me félicite à cet égard de l’adoption de conclusions par le Conseil et de la participation active de la Belgique dans l’élaboration de celles-ci. 

Au niveau du commerce multilatéral, le suivi de la 12 Conférence ministérielle de l’OMC, et notamment la réforme de l’OMC restera prioritaire pour l’Union européenne. La Belgique continuera de soutenir une réforme en profondeur de l’OMC. 

 

Geachte parlementsleden, 

Voor u het woord te geven, wil ik nog even aandacht besteden aan het personéélsbeleid van de FOD Buitenlandse Zaken en in het bijzonder de inspanningen op het hoogste niveau om de diplomatieke loopbaan qua gender en diversiteit evenwichtiger te maken. Dit is een werk op lange termijn, maar ik ben ervan overtuigd dat dit zijn vruchten zal afwerpen.  

Que notre diplomatie soit le fer de lance pour l’égalité des genres et le respect universel des droits humains, qu’elle soit le reflet des valeurs que nous défendons tant dans notre pays que dans l’Union européenne et le reste du monde. Telles sont les grandes lignes de la politique internationale que j’entends mener au nom de la Belgique avec votre soutien, j’en suis convaincue.  

Ik dank u. Merci.