Persbericht

Achtste Wereldcongres tegen de Doodstraf in Berlijn

Deze 15 november gaat het achtste Wereldcongres tegen de Doodstraf van start in Berlijn, in aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. Het gaat om een driejaarlijks evenement, waar meer dan duizend tegenstanders van de doodstraf uit alle geledingen van de samenleving van over de hele wereld bijeen komen. Vier dagen lang bespreken ze in een reeks debatten en workshops concrete voorstellen om te ijveren voor wereldwijde afschaffing. Vandaag handhaven nog 55 landen de doodstraf zowel bij wet als in de praktijk.

Minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib: “Mijn deelname aan de openingsceremonie van het Wereldcongres onderstreept het belang dat we hechten aan de afschaffing van de doodstraf. Het is een barbaarse en onmenselijke straf en een aantasting van de menselijke waardigheid die te veel landen nog praktiseren, waaronder Iran - zoals zeer recent nog bleek. Dat is onaanvaardbaar. De ultieme betrachting van ons land en de Europese Unie is de doodstraf af te schaffen. België zal de kwestie samen met z’n partners in 2023 opnieuw op de agenda plaatsen van de Mensenrechtenraad, waar ons land volgend jaar ook in zetelt.”

België was, samen met de EU, gastheer van de vorige editie. De volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven is immers een Belgische prioriteit. Om deze doelstelling te bereiken is inzet nodig op lange termijn, op verschillende fronten en met diverse partners.

De NGO Ensemble contre la peine de mort (ECPM) is de drijvende kracht achter de wereldcongressen. Ze geniet hiervoor een Belgische financiële steun. België steunt ook een project voor capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld van de Wereldcoalitie tegen de doodstraf.

Deze coalitie van NGO’s speelt tevens een leidende rol binnen de ‘Groep van Vrienden van het Tweede Facultatief Protocol’. De leden van die Groep van Vrienden (België is lid ervan) ijveren voor de ratificatie van het Tweede Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat voorziet in de afschaffing van de doodstraf. 90 landen zijn vandaag Verdragspartijen bij dit Protocol.