Persbericht

België schenkt via B-FAST noodhulp aan Pakistan

Sinds begin juli worden ongeveer 100 districten in Pakistan zwaar getroffen door overstromingen, vooral de provincies Balohistan in het westen en Sindh in het zuiden. Deze overstromingen zijn het gevolg van uitzonderlijke regenval in de regio, en hebben geleid tot een hoge menselijke en materiële tol: meer dan 1000 doden en de vernieling van heel infrastructuur. Pakistan heeft dan ook een oproep tot internationale hulp gelanceerd.

In antwoord op deze hulpvraag zal België, via B-FAST, aan Pakistan 300 tenten schenken die in totaal 1800 mensen kunnen huisvesten.

België toont zich solidair met de Pakistaanse autoriteiten en bevolking in deze moeilijke omstandigheden.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat in voor de coördinatie van deze B-FAST-missie, een mechanisme waarbij ook het kabinet van de eerste minister betrokken is, evenals de FOD Volksgezondheid, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Strategie en Ondersteuning (Bosa) voor de logistieke en administratieve ondersteuning.

 

Meer informatie over het B-FAST-mechanisme kunt u terugvinden op :

https://b-fast.be/nl