Persbericht

B-FAST voorziet in generatoren en shelter equipment na de Nova Kachovka dambreuk en overstromingen in Oekraïne

B-FAST voorziet in generatoren en shelter equipment na de Nova Kachovka dambreuk en overstromingen in Oekraïne

Oekraïne heeft een oproep gedaan voor extra noodhulp via verschillende kanalen, waaronder het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM). Het land wordt al meer dan een jaar geteisterd door een grootschalig conflict, met hoge nood aan humanitaire hulp tot gevolg. Daarenboven komt nu de dambreuk van Nova Kachovka, die een enorme overstroming heeft veroorzaakt en duizenden mensen in gevaar brengt. Tot dusver werden meer dan 6.000 mensen geëvacueerd uit de overstroomde gebieden. In totaal zouden minstens 42.000 mensen getroffen zijn door de overstroming.

Om de door de overstromingen getroffen mensen te helpen, biedt B-FAST noodhulp aan, onder de vorm van basisbenodigdheden (tenten, matrassen, slaapzakken, jerrycans, hygiënekits). Al deze hulpgoederen worden door B-FAST vervoerd in het kader van de Europese coördinatie. De waarde van deze donatie is 350.000 euro.

Omwille van de gezondheidsimpact van overstromingen van dergelijke omvang, staan B-FAST en de FOD Volksgezondheid momenteel in contact met het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid via het UCPM om tegemoet te komen aan de vastgestelde noden. Zo zal de FOD Volksgezondheid medisch materiaal ter waarde van 1,6 miljoen euro ter beschikking stellen (geneesmiddelen, medische producten, opslagtanks voor drinkwater). Defensie zal ook gevriesdroogde maaltijden leveren voor de geëvacueerden. Ook dit materiaal zal via B-FAST ter plaatse worden gebracht.

Daarnaast werd B-FAST, op grond van een officieel verzoek via het Europees coördinatiemechanisme, gevraagd in te staan voor de aankoop van generatoren ter waarde van 1,5 miljoen euro, in overleg met minister van Energie, Tinne Van der Straeten. Met dit bedrag zal B-FAST generatoren kunnen sturen naar de getroffen gebieden om er de noden aan stroom te verhelpen die door de overstromingen werden veroorzaakt.

Daarenboven gaat er dit jaar van het eerder aangekondigde humanitaire steunpakket voor Oekraïne (24 miljoen euro) 7 miljoen euro naar het humanitaire fonds voor Oekraïne van de VN (OCHA) via het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Dit fonds geeft humanitaire actoren ter plekke de mogelijkheid sneller te reageren op onvoorziene omstandigheden zoals deze.

B-FAST is de structuur van de Federale Overheid die geactiveerd wordt bij het verlenen van noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de FOD Volksgezondheid, Defensie, en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.