Persbericht

B-FAST stuurt hulp na zware overstromingen in Italië

Na de zware overstromingen stelde Italië een internationale vraag om noodhulp via het Europese mechanisme voor civiele bescherming (UCPM), dat de respons op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU niveau coördineert. België heeft hierop een ‘Extreme High Capacity Pumping’ module aangeboden. Op 24 mei werd deze aangeboden hulp aanvaard door de Italiaanse overheid. Deze module van de Civiele Bescherming bestaat uit twee pompeenheden, goed voor een capaciteit van 6000 m³/uur. Van de 15 bemanningsleden die naar Italië samen met 5 logistieke voertuigen zullen reizen zijn er 13 van de Civiele Bescherming (FOD Binnenlandse Zaken), 1 van de FOD Volksgezondheid en 1 van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze configuratie kan, naast het wegpompen van water, ook modder uit bijvoorbeeld tunnels wegpompen. Het B-FAST team vertrekt in de nacht van 24 mei op 25 mei, nagenoeg onmiddellijk na de aanvaarding van de noodhulp. De operatie zal ongeveer 10 dagen duren, in functie van de noden ter plaatse, en kan rekenen op co-financiering van de Europese Unie.

De hulp in Noord-Italië is nog steeds van uiterst belang. Er zijn al 15 doden gevallen en de schade aan de infrastructuur is enorm, 26.000 mensen kunnen nog steeds niet terug naar hun huis, 43 gemeenten staan nog onder water. Het is de zwaarste overstroming van de afgelopen eeuw voor Italië. Andere Europese lidstaten hebben ook hun hulp aangeboden. Het belang voor België om solidariteit te tonen is groot. De Italiaanse overheid heeft ook hulp gestuurd in de vorm van een reddingsploeg tijdens de overstromingen van de Vesder in 2021.

B-FAST is de structuur van de Federale Overheid die geactiveerd wordt bij het verlenen van noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de FOD Volksgezondheid, Defensie, en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.