Nieuwsbericht

Aankomend Europees Voorzitterschap centraal in voorstelling beleidsnota Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib stelde vandaag haar beleidsnota voor in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Veel aandacht naar de rol die België tijdens de eerste jaarhelft zal spelen als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

Hadja Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken: “2024 wordt Europees en internationaal een belangrijk jaar voor ons land met het Europees voorzitterschap van de Europese Unie. Werken aan een sterker en efficiënter Europa dat zowel onze mensen als onze waarden beschermd wordt één van onze opdrachten. Ons voorzitterschap komt op een cruciaal moment.”

Zes prioriteiten

De prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap die werden verfijnd met alle bevoegde federale en gefedereerde entiteiten omvatten zes clusters:

  1. Het buitenlands- en veiligheidsbeleid
  2. Rechtstaat en democratie
  3. Economie, interne markt, industrie en buitenlandse handel
  4. Een sociaal Europa
  5. De klimaat- en energietransitie
  6. De toekomst van Europa

Minister Lahbib beklemtoonde het belang van Europese eenheid. “Ondanks de Brexit en sinds de oorlog in Oekraïne is de Europese Unie eensgezind gebleven. Dit heeft ons toegelaten om het hoofd te bieden aan een polycrisis met een pandemie, een oorlog, een energiecrisis en hoge inflatie.”

Vredesproces Midden-Oosten

Ook het vredesproces in het Midden-Oosten kreeg ruim aandacht. “Ik heb het vredesproces in het Midden-Oosten verschillende keren op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken geplaatst. Het was ook al voor de terroristische aanval van 7 oktober een prioriteit voor ons Voorzitterschap. Brussel moest de plaats worden van een eerste vredesinitiatief sinds lang. We blijven hiervoor meer dan ooit geëngageerd.”

Tijdens haar uiteenzetting gaf de minister ook aandacht aan de verhouding tussen Afrika en Europa, een sterke transatlantische relatie en de relatie met China.